Resetowanie hasła

1

2

3

4
Wprowadź adres e-mail
Sprawdź pocztę na koncie podanym w poprzednim kroku
Podaj nowe hasło
Zakończ proces resetowania

Na tym ekranie mogą Państwo dokonać resetowania zapomnianego hasła. Ze względów bezpieczeństwa nie mamy możliwości podania tego, które zostało wprowadzone rejestrując konto. Aby dokonać resetu hasła, w polu po lewej należy podać adres e-mail, z którego założono konto. Następnie zostanie do Państwa wysłany e-mail zawierający link do formularza wprowadzania nowego hasła. Prosimy kliknąć w przesłany link i podać nowe hasło na ekranie, który się pojawi.